A Waldorf pedagógia és Rudolf Steiner


  A Waldorf pedagógia alapjai

 Ez a pedagógiai felfogás a gyermekek számára igyekszik megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az érzelmi biztonságot és a szellemi szabadságot biztosítják.
Nagy hagyományokkal rendelkező, gyermekközpontú pedagógia, amelynek célja, hogy szorongásmentes légkörben, szabad döntésekre képes, önállóan cselekvő embereket neveljen, akik ki tudják bontakoztatni magukkal hozott képességeiket a maguk és a világ javára.
  Rudolf Steiner az emberközpontú nevelés művészetét kívánta megvalósítani ennek az irányzatnak a létrehozatalával. Szerinte az oktatásnak, így az óvodának és az iskolának is a szabad szellemi élet követelményeinek megfelelően, politikai és gazdasági kényszertől mentesen kell működnie.
   A Waldorf-intézményeket világszerte a szülők igénye hívja életre, megegyezően az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával és az Európa Parlament határozatában megfogalmazott alapelvekkel.
  A Waldorf-pedagógia célja, hogy a gyermekek egészséges fejlődését támogassa. Ennek érdekében teljes mértékben tekintetbe veszi az életkori sajátosságokat és az adott korhoz tartozó fejlődési törvényszerűségeket. A testi, lelki és szellemi adottságok fejlesztésére egyformán hangsúlyt fektet az egységes művészeti, gyakorlati és intellektuális képzés útján, így az oktatásban „a szív, a kéz és a fej” egyidejű nevelése jelenik meg. (a Wikipédia "Waldorf pedagógia" szócikke alapján)

Idézetek Rudolf Steinertől:


"Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen."